0625000483   info@pgb-aanvraag.nl

Indicatiestellingen Zorgverzekeringswet (Zvw)

In het leven kan op enig moment de situatie ontstaan dat u niet meer volledig en voldoende voor uzelf of uw naaste kunt zorgen. Mogelijk ten gevolge van ouderdom, ziekte, een ongeval of een chronische aandoening.
U bent nog wel in staat om (mogelijk met hulp en ondersteuning) thuis te blijven wonen en dit is ook uw wens. U wilt de zorg graag thuis ontvangen en zelf uw zorgverlener kiezen. In dit geval komt u mogelijk in aanmerking voor een Zvw-pgb.

Het Persoons Gebonden Budget

U kunt met ons contact opnemen om uw Zvw-pgb indicatie te laten stellen.
Ook kunt u bij ons terecht over:

  • Advies over de juiste zorgsoorten
  • Hulp en bemiddeling binnen het sociale domein.
  • Hulp advies en ondersteuning bij de aanvraag WMO en WLZ.
  • Ondersteunen van organisaties ten aanzien van de indicatiestellingen Zvw-pgb/ZVW ongecontracteerd.

Indicatiestelling ten behoeve van professionele zorgverlening

Het is mogelijk dat u de zorg laat verlenen door een zelfstandige zorgverlener naar eigen keuze, deze zorgverlener mag de indicatie niet zelf schrijven, tenzij deze een contract heeft met de zorgverzekeraar. Om deze zorg vergoed te krijgen heeft u een indicatie nodig. U heeft voor het stellen van de indicatie dan een indicerend wijkverpleegkundige nodig, onafhankelijk van de door u gekozen zorgverlener.

Indicatiestelling ten behoeve van niet formele zorgverlening

U laat de zorg verlenen door zelfstandige zorgverlener mantelzorger/gezinslid/familielid of andere naaste. In dit geval heeft u ook een indicatie Zvw van een BIG geregistreerde wijkverpleegkundige nodig. Zij stelt een indicatie op en houdt hierbij rekening met wat er van de mantelzorger redelijkerwijs verwacht mag worden, de overige zorgtaken kan zij indiceren indien u aan de voorwaarden voldoet. Ook voor deze indicatie kunt u bij ons terecht.

(Her) indicatie

De zorgverzekeraar geeft geen indicaties meer af voor langer dan 2 jaren. Dit betekent dat er in ieder geval eens per twee jaar een indicatie gesteld moet worden om uw zorg te behouden. De basis van de herindicatie is de evaluatie op de doelen in het lopende zorgplan.