Selecteer een pagina

Het Persoons Gebonden Budget

Het persoonsgebonden budget, kortweg bekend als het ‘pgb’, is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen
om zelf zorgverleners in te huren voor de zorg die zij nodig hebben
vanwege de beperking die zij ondervinden vanwege hun beperking of ziekte.

Wanneer u besluit te kiezen voor een pgb, dan kiest u voor eigen regie, omdat u zelf wilt bepalen hoe, waar, wanneer en van wie u uw zorg wilt ontvangen.

De mensen die u inhuurt vanuit het PGB kunnen professionals zijn of “niet” professionals in vorm van mantelzorg, familie, vrienden enz.