0625000483   info@pgb-aanvraag.nl

Tarieven

Wij hanteren voor de indicatiestellingen en adviezen aan particulieren een tarief van 75 euro (conform NZA tarief) per uur inclusief reistijd (maximaal 30 minuten) en onkostenvergoeding, waarbij de volgende normering is opgebouwd:

 • Het huisbezoek Zvw-pgb duurt gemiddeld 1/1.5 uur.
 • Het opstellen van een anamnese (uw situatieschets) en indicatie (zorgplan). Dit is mede afhankelijk van de aangeleverde documentatie/onderbouwing en de complexiteit van de zorgvraag. Dit duurt gemiddeld 1,5 tot 4 uur
Situatie 1:

Huisbezoek, laag complexe zorgvraag, documentatie ten aanzien van zelfredzaamheid zoals verslaglegging ergotherapeut, fysiotherapeut, verslag van uw arts/behandelaren zijn recent ( niet ouder dan 3 maanden en op schrift aanwezig. Er is geen tolk nodig . Kosten: € 300,00 (4uur)

Wat heeft u nodig voor het huisbezoek:

 • Verslag van de ergotherapeut (recent)
 • Zelfredzaamheid onderzoek (aan te vragen via een ergotherapeut)
 • Verslag van fysiotherapeut (recent)
 • Actueel medicatie onderzoek (op te vragen bij uw apotheek)
 • Actuele episodelijst (op te vragen bij de huisarts)
Situatie 2:

Huisbezoek, complexere zorgvraag combinatie VP/PV of PTZ (palliatief terminale zorg) of de wijkverpleegkundige moet rapporten zelf opvragen. Er is geen tolk nodig. Kosten: € 375,00 (5 uur)

Wat heeft u nodig voor het huisbezoek:

 • Actuele PTZ verklaring is noodzakelijk.
 • Voor verpleegkundig handelen is uitvoeringsverzoek nodig (via huisarts).
 • In situatie 2 zijn ook alle zaken genoemd bij situatie 1 van belang.
Situatie 3:

Herindicatie: uw zorgvraag is (nagenoeg) gelijk gebleven met uw vorige toekenning, uw documentatie is recent en op orde aanwezig. Er is geen tolk nodig. Tarief: € 234,00. (3 uur)

Wat heeft u nodig voor het huisbezoek.

 • Verslag van de ergotherapeut (recent)
 • Zelfredzaamheid onderzoek (aan te vragen via een ergotherapeut)
 • Verslag van fysiotherapeut (recent)
 • Actueel medicatie onderzoek (op te vragen bij uw apotheek)
 • Actuele episodelijst (op te vragen bij de huisarts)
 • En in geval van PTZ een actuele verklaring Palliatieve zorg
 • Bij toekenning verpleging een uitvoeringsverzoek voor het verpleegkundig handelen.
Situatie 4:

Huisbezoek, complexere zorgvraag > aanvraag WLZ

Er is geen tolk nodig. Kosten: € 375,00 (5 uur)

 • Zorgplan
 • Zorgbeschrijving
 • Aanvraag via portero
Voor een WLZ aanvraag zijn alle voorgenoemde documenten van belang

 • Actueel medicatie overzicht
 • Actuele episodelijst
 • Verslag van specialisten denk aan geriater/psychiater waarin diagnose

Passende bij een WLZ zorgvraag wordt gesteld (recente datum).
Kosten voor een tolk worden in ieder geval doorberekend aan de client waarvoor het PGB wordt aangevraagd.